• photo_2015-12-07_09-35-34_Ardakan.info

    سفرنامه نادر؛ «محلات»

    “نادر پیری اردکانی” از پژوهشگران اردکانی در برنامه ایرانگردی خود از چندین شهر ایران بازدید داشته و آن را به سفرنامه‌ای تبدیل کرده که طی چند گزارش نظر شما همراهان شهروند اردکان را به آن جلب می‌کنیم. ...

  • download (1)

    تغییر موازنه آموزشی

    چند روز گذشته به نقل از آقای رادمنش معاون محترم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان، خبری در محافل خبری استان دست به دست گذشت که در فحوای خود، حاوی نکات تامل برانگیز زیادی بود. رشد ۴۳ درصدی دانش‌آموزان م...